ES parama

es-parama

E-komercijos modelio diegimas UAB „Bertauskio projektai“

UAB „Bertauskio projektai“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą ,,E-komercijos modelių diegimas UAB Bertauskio projektai“.

Projekto tikslas – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto metu siekiama sukurti e-komercijos svetainę paslaugoms teikti su integruotais klientų savitarnos sprendimais – klientai patys galės peržiūrėti ir įsigyti standartizuotus architektūrinius projektus.

Įgyvendinus projektą bus išplėsta paslaugų prekyba internetu, dėl ko padidės pardavimų kiekiai ir pajamos, taip sumažinant Covid-19 pasekmes įmonės veiklai.

Projekto biudžetas: 21 000 Eur, iš jų ES dalis: 15 750 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. vasaris – 2023 m. vasaris